Patiëntveiligheid, een kwestie van goede reiniging en desinfectie

Door Dr. Merel Langelaar | 10 October 2017

Afbeelding 1 Dr. Merel Langelaar werkt sinds 2012 werkt als coördinerend specialistisch senior inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), met als specialisme infectieziekten, infectiepreventie en antibioticaresistentie. In de gezondheidszorg zijn in vergelijking met de meest andere branches meer kwetsbare groepen die zeer vatbaar zijn voor allerlei infecties, goede reiniging en desinfectie is daarom in deze branche van groot belang.

Tijdens het Hygiëneforum 2017 sprak zij over patiëntveiligheid met betrekking op goede reiniging en desinfectie vanuit de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook is er aandacht voor het belang van een goede infectiepreventie voor het welzijn van de patiënt én de enorme kostenbesparing die dit met zich meebrengt voor de samenleving.

Langelaar, Merel. “Gezond vertrouwen. Patiëntveiligheid, een kwestie van goede reiniging en desinfectie” 10 oktober 2017. [pdf]