GEBRUIK BOVEN BEZIT

8 June 2018

Het is geen verwijt, maar er worden heel wat overbodige loopjes gemaakt.

Zorginstellingen zijn er om zorg te leveren en hebben daarbij hulpmiddelen nodig. Maar het daadwerkelijk bezitten van een hulpmiddelenvloot is geen corebusiness. Sterker nog: het staat efficiënte inzet vaak alleen maar in de weg. Vandaar dat Vegro een leaseconstructie aanbiedt. Ontzorgen en besparen zijn daarbij sleutelwoorden.

“Ja, en ik zou durven zeggen: fors besparen”, zegt Frank Huiting, accountmanager regio Noordoost bij Vegro. “Indien een instelling zelf hulpmiddelen bezit, en dat is nu meestal het geval, dan heeft men vaak te maken met verborgen kosten. Een deel daarvan zijn vermijdbare kosten.” Natuurlijk is het in de zorg niets nieuws. We kennen geleasde apparaten in de gespecialiseerde zorg. Maar voor de meer eenvoudige hulpmiddelen ligt de leasemogelijkheid minder in het zicht. Tilliften en bedden zijn traditioneel veelal in het bezit van ziekenhuizen of andere zorginstellingen.

“Die hulpmiddelen worden als lastig ervaren, en dat is logisch, want ze worden steeds verplaatst, zijn op verschillende tijden op verschillende plekken nodig”, zegt Huiting. “De kern van de activiteit is de zorg zelf, en niet het schoonmaken, registreren of keuren van bedden, nog maar niet te spreken van de logistieke handelingen die allemaal verricht moeten worden. We merken dus dat er een vraag ontstaat in zorgland, een vraag naar oplossingen. Ik geef een voorbeeld. Een ziekenhuis wil investeren in tweehonderd nieuwe bedden. Wij zeggen dan: wil je nieuwe bedden? Of wil je de voortdurende beschikking over tweehonderd ligplaatsen? Volledig gefaciliteerd met keuring, reiniging et cetera. Nou, dan is leasen een betere oplossing. En dan bedoel ik: operationeel leasen. In die dienstverlening is inbegrepen de aanschaf, dus de afschrijvingskosten, de periodieke reiniging, vervanging, reparaties en keuring. Kortom: al die handelingen die normaal gesproken verricht moeten worden om de functionaliteit van de hulpmiddelen in stand te houden.”

Logistiek

Vegro brengt bij zo’n leasetraject het complete logistieke proces in kaart. Huiting: “We gaan dan samen met de instelling het proces opnieuw inrichten, zo efficiënt mogelijk. Samen analyseren we wat in het ziekenhuis aanwezig is, welke mensen er bij betrokken zijn, wat die doen, tot in de kleinste details. In de praktijk blijkt dan dat er heel veel te besparen is, met name ook in verborgen loonkosten. Er worden heel wat overbodige loopjes gemaakt. Dat is geen verwijt aan de instelling: die is er op gericht op een efficiënte wijze zo goed mogelijke zorg te verlenen, en niet op het zo handig mogelijk omgaan met de hulpmiddelenpark.”

Total costs

Bij een beslissing over het al dan niet leasen moeten dus de verborgen kosten ook betrokken worden. In de industrie is het inmiddels gebruikelijk om te denken in termen van de totale kosten gedurende de gehele levensduur van een bedrijfsmiddel, dus inclusief onderhoud. De optimalisering daarvan is soms best lastig, omdat onderhoudskosten vaak verborgen zijn in de overhead: het betreft bijvoorbeeld de technische dienst die nu eens dit, en dan weer dat doet. Huiting: “Toch is het goed mogelijk om de total costs of ownership in kaart te brengen. Ik zeg er wel bij: het moet gaan om een hulpmiddelenpark van enige omvang. Het heeft geen zin om dit voor zes bedden en één tillift te doen.”

Vegro heeft een samenwerkingsverband gesloten met Rabo-dochter De Lage Landen.

Constructies

Net zoals bij auto’s kent Vegro verschillende leasevormen. Huiting: “Bij operational lease wordt de investering door Vegro gedaan. De balans van de instelling blijft dus schoon. In het leasebedrag zijn alle kosten begrepen. Bij financial lease komt de investering wel op de balans, maar wordt als het ware door Vegro voorgeschoten. Overigens heeft Vegro hiervoor een samenwerkingsverband gesloten met Rabo-dochter De Lage Landen. Die maatschappij is heel goed bekend in de zorgsector. Het is ook mogelijk om met een bestaande hulpmiddelenvloot in te stappen, Vegro koopt dan de hulpmiddelen en leaset ze terug aan de instelling. Daarbij komen er dus financiële middelen beschikbaar die kunnen worden aangewend voor investeringen die meer in het kerngebied van de instelling liggen.”

De verwachting is dat leaseconstructies voor hulpmiddelen een behoorlijke vlucht kunnen nemen. Huiting: “Soms ligt het ook erg voor de hand. Vooral als een instelling bezig is met een investeringsbeslissing, wordt het ineens voor de hand liggend om deze mogelijkheid mee te nemen in de afwegingen. We zijn nu bezig bij een ziekenhuis in het noorden van Nederland. Het ziekenhuis beschikt over een grote vloot aan hulpmiddelen. Die is gedeeltelijk gedateerd. Moet men daar nu wel in gaan investeren? Het zijn niet-kritische hulpmiddelen, en het is dan aan de orde om eens heel analytisch naar de kosten te gaan kijken.”

Vegro magazine Nr 15 EDITIE 2018, pagina’s 10 en 11. [pdf]